Vitoria

Palacio de Congresos y Exposiciones Europa.

15 y 16 de octubre de 2015
#euskalsegur


Gasteiz

Europa Biltzar eta Erakusketa Jauregia

2015eko urriaren 15a eta 16a
#euskalsegur.


AXA, Sanitas, Plus Ultra, Reale, DKV y Asefa serán colaboradores de #euskalsegur 2015

El II Foro de la Mediación de Seguros de Euskadi también contará con el soporte de ARAG, Codeoscopic, DAS y FIATC.

AXA, Sanitas, Plus Ultra, Reale, DKV eta Asefa #euskalsegur 2015 foroaren laguntzaileak izango dira

Aseguru Bitartekotzaren Euskadiko II. Foroak, gainera, ARAG, Codeoscopic, DAS eta FIATC enpresen babesa izango du.El 9 de mayo Álvaro Alzaga, director territorial norte de AXA firmó el convenio con el Consejo de Mediadores de Seguros del País Vasco para formalizar su colaboración en el II Foro de la Mediación de Seguros de Euskadi (Euskalsegur).

El 23 de julio se firmó el convenio de colaborador con Sanitas y Plus Ultra. Por parte de Sanitas rubricaron el acuerdo Ricardo Reinares, director de zona y Laura Pajares, jefe de ventas País Vasco. En el caso de Plus Ultra firmó la colaboración Juan Carlos Delgado, director de zona.

El 28 de julio, Pedro Alberca, director de corredores de Bizkaia y Álava de Reale formalizó el convenio de colaboración para participar en el foro de la mediación del País Vasco.

José Luis Montañés, director territorial de DKV, confirmó con su firma la colaboración de su compañía en la segunda edición de Euskalsegur el 30 de julio. El mismo día Isabel de Jorge Aguinaga, directora de la delegación norte de Asefa, formalizó el convenio para ser uno de los colaboradores del foro.

Firmas de soporte
Las compañías que prestan soporte a Euskalsegur 2015 son: ARAG, Codeoscopic, DAS y FIATC. Por parte de ARAG firmó Juan Dueñas, director territorial. El acuerdo de soporte se formalizó el 5 de mayo al igual que el convenio de soporte con Codeoscopic que fue cerrado por Ángel Blesa, director de desarrollo de negocio.

En julio se completaron dos acuerdos de soporte más. El primero fue con DAS, que tuvo lugar el 9 de julio, gracias a la entrega del convenio de soporte por parte de Víctor Iturregui.

El 28 de julio firmaron el convenio de soporte Venancio Ogueta, director de Álava de FIATC y Antonio Pérez, director de sucursal de Bizkaia de la misma compañía.

Maiatzaren 9an, AXA enpresako iparraldeko lurralde-zuzendari Álvaro Alzagak hitzarmena sinatu zuen Euskadiko Aseguru Bitartekarien Kontseiluarekin, Aseguru Bitartekotzaren Euskadiko II. Foroarekiko (Euskalsegur) lankidetza formalizatzeko.

Ekainaren 23an, Sanitas eta Plus Ultra enpresekiko lankidetza-hitzarmena sinatu zen. Sanitas enpresaren aldetik, eremuko zuzendari Ricardo Reinaresek eta Euskadiko salmentaburu Laura Pajaresek sinatu zuten akordioa. Plus Ultra enpresaren aldetik, berriz, eremuko zuzendari Juan Carlos Delgadok sinatu zuen lankidetza.

Uztailaren 28an, Reale enpresako Bizkaiko eta Arabako artekarien zuzendari Pedro Albercak Euskadiko Bitartekotzaren Foroan parte hartzeko lankidetza-hitzarmena formalizatu zuen.

Bestalde, uztailaren 30ean, DKV enpresako lurralde-zuzendari José Luis Montañések Euskalsegur foroaren bigarren edizioarekiko lankidetza berretsi zuen bere sinaduraren bidez. Egun berean, Asefa enpresako iparraldeko ordezkaritzako zuzendari Isabel de Jorge Aguinagak formalizatu zuen foroko laguntzaileetako bat izateko hitzarmena.

Babes sinadurak
Euskalsegur 2015erako babesa eman duten konpainiak honako hauek dira: ARAG, Codeoscopic, DAS eta FIATC. ARAG konpainiaren aldetik, lurralde-zuzendari Juan Dueñasek sinatu zuen. Babes-akordioa maiatzaren 5ean formalizatu zen. Era berean, Codeoscopic enpresarekiko babes-hitzarmena negozio-garapeneko zuzendari Ángel Blesak sinatu zuen.

Uztailean, beste bi babes-akordio gauzatu ziren. Lehena DAS konpainiarekin egin zen, uztailaren 9an, eta Víctor Iturreguik sinatu zuen babes-hitzarmena.

Uztailaren 28an, berriz, FIATC enpresako Arabako zuzendari Venancio Oguetak eta konpainia bereko Bizkaiko sukurtsaleko zuzendari Antonio Pérezek sinatu zuten babes-hitzarmena.De izquierda a derecha, Juan Carlos Echevarría, presidente del Colegio de Mediadores de Bizkaia; Álvaro Alzaga, director territorial norte de AXA; e Iñaki Durán, presidente del Consejo de Mediadores de Seguros del País Vasco.

Ezkerretik eskuinera, Bizkaiko Bitartekarien Elkargoko presidente Juan Carlos Echevarría; AXA konpainiako iparraldeko lurralde-zuzendari Álvaro Alzaga; eta Euskadiko Aseguru Bitartekarien Kontseiluko presidente Iñaki Durán.


Juan Carlos Echevarría; Sanitas konpainiako eremuko zuzendari Ricardo Reinares; Sanitas konpainiako Euskadiko salmentaburu Laura Pajares; eta Iñaki Durán.

Juan Carlos Echevarría; Ricardo Reinares, director de zona de Sanitas, Laura Pajares, jefe de ventas País Vasco de Sanitas; e Iñaki Durán.

 

Juan Carlos Echevarría; Juan Carlos Delgado, director de zona de Plus Ultra; e Iñaki Durán.

Juan Carlos Echevarría; Plus Ultra konpainiako eremuko zuzendari Juan Carlos Delgado; eta Iñaki Durán.


Jorge Azcárraga, presidente del Colegio de Mediadores de Álava, y Pedro Alberca, director de corredores de Bizkaia y Álava de Reale.

Arabako Bitartekarien Elkargoko presidente Jorge Azcárraga; eta Reale konpainiako Bizkaiko eta Arabako artekarien zuzendari Pedro Alberca.


José Luis Montañés, director territorial de DKV e Iñaki Durán.

DKV konpainiako lurralde-zuzendari José Luis Montañés; eta Iñaki Durán.

Isabel de Jorge Aguinaga, directora delegación norte de Asefa y Juan Carlos Echevarría.

Asefa konpainiako iparraldeko ordezkaritzako zuzendari Isabel de Jorge Aguinaga; eta Juan Carlos Echevarría.


En primer plano, de izquierda a derecha, Juan Dueñas, director territorial de ARAG; e Iñaki Durán. En segundo plano, Jorge Azcárraga y Juan Carlos Echevarría.

Lehen planoan, ezkerretik eskuinera, ARAG konpainiako lurralde-zuzendari Juan Dueñas; eta Iñaki Durán. Bigarren planoan, Jorge Azcárraga eta Juan Carlos Echevarría.


Juan Carlos Echevarría y Ángel Blesa, director de desarrollo de negocio de Codeoscopic.

 

Juan Carlos Echevarría eta Codeoscopic konpainiako negozio-garapeneko zuzendari Ángel Blesa.


Juan Carlos Echevarría; Víctor Iturregui, director territorial Norte de DAS; e Iñaki Durán.

Juan Carlos Echevarría; DAS konpainiako iparraldeko lurralde-zuzendari Víctor Iturregui; eta Iñaki Durán.


Jorge Azcárraga, Venancio Ogueta, director de Álava de FIATC; Iñaki Durán; Antonio Pérez, director de sucursal Bizkaia de FIATC; y Juan Carlos Echevarría.

Jorge Azcárraga; FIATC konpainiako Arabako zuzendari Venancio Ogueta; Iñaki Durán; FIATC konpainiako Bizkaiko sukurtsaleko zuzendari Antonio Pérez; eta Juan Carlos Echevarría.


Toda la actualidad sobre el II Foro de la Mediación de Seguros de Euskadi en www.euskalsegur.com

¡NO LO DEJES PARA EL ÚLTIMO MOMENTO.
¡INSCRÍBETE YA EN EUSKALSEGUR 2015!
Aseguru Bitartekotzaren Euskadiko II. Foroari buruzko informazio guztia www.euskalsegur.com webgunean.

EZ UTZI AZKEN UNERAKO ETA EMAN
IZENA EUSKALSEGUR 2015ERAKO!

Para conocer estas y otras novedades consulta www.euskalsegur.com
Nobedade horiek eta beste batzuk www.euskalsegur.com webgunean dituzu ikusgai.
 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
ANTOLAKETAINSTITUZIONALA
       ORGANIZACIÓN TÉCNICA
       ANTOLAKETATEKNIKOA